Drijfveren en analyse

De analyse vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves. Hij onderscheidde intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen en waarvan er zeven relevant zijn voor het gebruik in onze werkomgeving. De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens en wordt gemeten met een speciaal daarvoor ontwikkelde test.

De zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag worden aangegeven met elk een eigen kleur. In de praktijk blijken de waardensystemen die mensen hanteren redelijk constant in de tijd, alhoewel het wel gebeurt dat verandering van omgeving en levenservaringen tot verschuivingen leidt.